Universitetsstaden Uppsala

Uppsala ligger i Uppland och är Sveriges fjärde största tätort. Dagens Uppsala hette tidigare Östra Aros, där Aros står för åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Vid 900-talets slut låg Uppsala norr om Östra Aros. Denna plats var säte för ärkebiskopen. När ärkebiskopssätet 1273 flyttades till Östra Aros följde namnet Uppsala med. Därmed blev den ort som tidigare haft namnet benämnt vid Gamla Uppsala. Sedan 1164 är Uppsala kyrkligt centrum i Sverige med sitt ärkebiskopssäte liggandes här. Uppsala är en universitetsstad och det innebär att staden är präglad av universitetsliv samt att den ofta utmärker sig på ett kulturellt sätt. Staden i sig har många historiska kulturmiljöer varav många av dem har anknytning till universitetet.

Uppsala Universitet

Uppsala Universitet grundades 1477 och är det äldsta sätet för högre utbildning i hela Skandinavien. Detta universitet har cirka 24 000 helårsstudenter och nio olika fakulteter. Det finns kring 6500 anställda vid universitetet, men av dem är 2400 doktorander. Bland tidigare studenter, numera alumner, så finns det flera nobelpristagare, regenter, statsministrar och ledamöter i Svenska Akademien. Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning på detta universitet bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Bland historiska Uppsala profiler så ser vi Carl vob Linné, Olof Rudbeck, Anders Celsius och många fler. På universitetet så bedrivs utbildning och forskning inom farmaci, humaniora, juridik, medicin/vård, samhällsvetenskap, språk, teknik/naturvetenskap, teologi och lärarutbildningsområdet. Under 2013 kom Högskolan på Gotland och Uppsala universitet att gå samman.

Studentliv i Uppsala

Inom Uppsala universitet finns det många gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag. Som ny student får man delta i ”nollningen”. Detta är en akademisk tradition som går tillbaka till 1600-talet. Det var och är en slags initiationsrit alla nya studenter ska genomgå. Idag ser den dock inte ut på samma sätt som den gjorde under 1600-talet. Uppsala universitet har fyra studentkårer och 13 nationer som finns till för studenterna. Dessa anordnar sociala aktiviteter med mera. Många förknippar Uppsala med Valborg och firandet av det, men det finns även en mängd andra traditioner som sker på detta ställe. Då man numera kan bo antingen i Uppsala eller på Gotland i Visby och ändå läsa vid Uppsala universitet, så finns det två platser att prata om. Dessa två skolor gick samman för att bli ett lärosäte under 2013. Oavsett vilken ord du väljer så finns det ett rikt studentliv att delta i.

Tack till hotelluppsala.nu för att vi fick använda bilden ovan.