Universitetsstaden Stockholm

Stockholm är Sveriges största stad och tillika vår huvudstad. Vackert belägen intill Östersjön med närhet till hela världen via vattenvägen. Så har denna stad kommit att bli ett centra gällande både kultur, utbildning och forskning. Staden grundades på 1200-talet. Den fick sina stadsrättigheter år 1436 och har sedan dess varit den absolut viktigaste staden i vårt land. Sedan 1500-talet har det bedrivits både forskning och utbildning i Stockholm.

Även om det blev ett uppehåll då samtliga professorer flyttades till Uppsala år 1593. Den då befintliga skolan Collegium regium,  instiftad av Johan III. Var ansedd som en högre utbildning med gott anseende. Som tyvärr inte fick så lång livslängd 1576-1593. Den lades ner och kom inte att ersättas av någon högre utbildning förrän år 1865. Då högskoleföreningen startade med uppdraget att skapa en högskola i Stockholm. Sedan dess har traditionen med juridiska, matematiska och humanistiska utbildningar bevarats och utvecklats. Till att bli ledande inom sina områden och format många av vår tids största forskare och tänkare.

Stockholms Universitet

Även om högskoleföreningen startade år 1865 så skulle det dröja ända till år 1878 innan skolan verkligen var igång. Då med hyrda lokaler och bidrag från både staten och privata finansiärer så kunde man starta utbildningen som då var inriktad mot naturvetenskap. Under 1880-talet anställde man sina första egna professorer och bland de mest kända är givetvis den första Sveriges första kvinnliga professor Sofia Kovalevskaja, professor i matematisk analys, Viktor Rydberg, professor i kulturhistoria och Svante Arrhenius som var den förste svensk att få ett Nobelpris, professor i kemi.

Sedan 1904 så har man rätt att utfärda examina och även promovera doktorer och med detta så tog skolan ett stort kliv till att bli vad det är idag. Fakulteterna ökade i antal, antalet studenter ökade dramatiskt och snart hade man vuxit ur sina hyrda lokaler och skaffade egna vid Observatorielunden i Stockholm. Idag har skolan hela 16 profilområden där fokus fortfarande ligger inom samma områden där man en gång startade.

Studentliv i Stockholm

Stockholm har ett rikt studentliv och med så många olika former av högskolor och med Stockholm Universitet i staden så är det fyllt av studenter. Det finns ett stort utbud av aktiviteter och lokaler ämnade just för studenter  och med en rik tradition av studentliv så finns det alltid något på gång. I början av terminen kan vi se hela Stockholm fyllt av studenter som är inne i sin nollningsperiod och i början av sommaren kan vi se de som blivit klara med sina utbildningar fira glatt.