Universitetsstaden Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största tätort och ligger belägen på västkusten. Denna stad anlades tack vare kung Gustav II Adolf och 1621 fick den sina stadsprivilegier. Staden i sig har kallats både Nya Amsterdam så väl som Lilla London. På den plats staden ligger så har det bott människor i flera tusen år. Man vet att det redan under stenåldern låg en bosättning vid Göta älvs utlopp. Det finns runt elva hällristningslokaler i Göteborg. I denna stad finns det många karakteristiska byggnader varav flera av dem hör till Göteborgs Universitet. Göteborg är etablerad som en av Sveriges största studentstäder har två olika skolor. Den ena är Göteborgs Universitet och den andra är Chalmers tekniska högskola. Under 2001 tillkom IT-universitetet, som är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet grundades under 1800-talet. Redan 1887 beslöts det att en högskola skulle grundas och 1891 startade denna skola. Under 1954 kom högskolan att bli ett universitet. Göteborgs Universitet har idag åtta fakulteter, 37 000 studenter och 6000 anställda. Inom universitetet finns det utbildningar inom vitt skilda ämnen. Bland dessa ser vi musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. All grundutbildning sker nära forskning och studenter får återkommande möta internationellt erkända forskare. Huvudbyggnaden för universitetet ligger i Vasaparken, men universitetet är utspritt över i stort sett hela staden.

Studentliv i Göteborg

Göteborg är verkligen en stad för studenter och det finns kring 50 000 av dem i hela Göteborg. Studentlivet är mycket aktivt och det finns massor av föreningar och arrangemang knutna till kårerna. Göteborg stad i sig erbjuder dessutom mycket att göra, då det finns allt från muséer till nattklubbar, konserter, olika idrottsevenemang, mysiga caféer och förstklassiga restauranger. Att kunna leva ett socialt liv så väl som att studera är uppskattat av alla studenter. Alla nya studenter får ”Studentguiden” som är fylld med aktiviteter, telefonnummer, webbadresser och mycket mer. Det är Göteborgs Förenade studentkårer som står bakom guiden. GFS som de förkortas arbetar aktivt för alla studenter i Göteborg.  Det finns även kårföreningar för olika intressen och som ny student kan du prata med studentkåren eller läsa i din guide för att hitta den förening som tilltalar dig. Det är även dessa kårer som står för olika sociala aktiviteter med mera. Varje läsår sker en kick-off, en slags nollning, för att välkomna alla nya studenter.