Svenska forsknings/universitets städer

Det finns idag 16 universitet och 31 högskolor i Sverige. Den största skillnaden mellan dessa båda är rätten att utfärda examina på forskarutbildningsnivå, så kallat vetenskapsområde. När det kommer till universitet så har de en generell rätt att utfärda examen i forskarutbildning.  Dock kan en högskola kringgå examensrätten på två sätt för att även de ska få rätten att utfärda examina. Det ena sättet är att samarbeta med ett universitet och det andra sättet är att en högskola kan tilldelas ett vetenskapsområde, vilket medför rätt att bedriva forskarutbildning inom området.

De universitet och högskolor som idag har rätt att ge examina på forskarutbildningsnivå är;

 • Uppsala universitet
 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Linköpings universitet
 • Karolinska institutet
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Luleå tekniska universitet
 • Karlstads universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Örebro universitet
 • Mittuniversitetet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Blekinge tekniska högskola
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Malmö högskola
 • Mälardalens högskola
 • Södertörns högskola
 • Högskolan i Gävle

Universitetsstäder

Det finns idag en del städer som är mycket kända för sina universitet. De allra flesta kommer säkerligen att tänka på Uppsala eller Lund. Båda dessa städer har sedan länge varit just universitetsstäder. Uppsala universitet grundades redan 1477 och är Nordens äldsta universitet. Lunds universitet grundades 1666 och är näst äldsta lärosätet i Sverige. Det är inte alla städer som kallas för universitetsstad även om de har ett universitet. En universitetsstad är en stad som präglas av universitetsliv och utmärker sig ofta på ett kulturellt sätt. Medelåldern är lägre i dessa städer så väl som att det är en hög utbildningsnivå. Ofta är universitetet i en universitetsstad en av stadens största enskilda arbetsgivare. Man har även sett till att anpassa staden utifrån universitetet.

Universitetsliv

Fördelen med att studera på ett universitet som ligger i en universitetsstad är att man som student får uppleva mer av universitetsliv och gamla traditioner. Ofta hålls det hårt på just traditioner vid högtider så väl som att det är sittningar och andra typer av spex. Det är vanligt att man är medlem i en studentkår som organiserar sociala aktiviteter. I Uppsala har man flera studietraditioner så som att en nybörjare vid universitetet kallas recentior. Undervisningen börjar som regel kvart över hel timma. Detta är vad man kallar akademisk kvart. Exercitier deltas i och detta är vissa äldre praktiska ämnen såsom fäktning, ridning, dans och musik.